KONKURS Zadanie 1 2023

ZADANIE 1 – WYNIKI

Gratulujemy wszystkim bardzo dużego zaangażowania w wykonanie zadania 1 oraz pięknych efektów!

Po burzliwej naradzie prace zostały ocenione. Wzięto pod uwagę: tematyczne wykonanie zadania, pomysłowość, integrację zespołu klasowego oraz końcowe wrażenie artystyczne.

Oto wyniki:

KLASYFIKACJA KOŃCOWA po wykonaniu 1 zadania:

KLASA LICZBA PUNKTÓW KLASA LICZBA PUNKTÓW
1a 4 punkty 5a 4 punkty
1i 4 punkty 6a 4 punkty
2i 4 punkty 7a 4 punkty
3c 4 punkty 7i 4 punkty
2c 3 punkty 8a 4 punkty
3b 3 punkty 8i 4 punkty
3i 3 punkty 4a 3 punkty
1b 2 punkty 4c 3 punkty
2a 2 punkty 7b 3 punkty
2b 2 punkty 8c 3 punkty
3a 2 punkty 4b 2 punkty
4i 2 punkty
5c 2 punkty
5i 2 punkty
6b 2 punkty
6i 2 punkty
8d 2 punkty
5b 1 punkt
6c 1 punkt
8b 1 punkt

Punktacja w kategorii klas 1-3

klasa wychowawca za wykonanie zadania za   pomysłowość za zdjęcie klasy z wychowawcą BONUS       za wrażenie artystyczne RAZEM
1a M. Chabasińska 1 1 1 +1 4 punkty
1b I. Karczmarczyk 1 1 0 —- 2 punkty
1i J. Tatarka 1 1 1 +1 4 punkty
2a E. Załuska 1 1 0 —- 2 punkty
2b J. Szczerbiak 1 1 0 —- 2 punkty
2c A. Czuba 1 1 1 —- 3 punkty
2i M. Rudzińska 1 1 1 +1 4 punkty
3a J. Gołaszewska 1 1 0 —- 2 punkty
3b I. Wawrzaszek 1 1 1 —- 3 punkty
3c I. Niemyjska 1 1 1 +1 4 punkty
3i M. Łoś 1 1 0 +1 3 punkty

 

Punktacja w kategorii klas 4-8

klasa wychowawca za wykonanie zadania za   pomysłowość za zdjęcie klasy z wychowawcą BONUS       za wrażenie artystyczne RAZEM
4a A. Kopania 1 1 1 —- 3 punkty
4b M. Kurek 1 1 0 —- 2 punkty
4c Ł. Bakun 1 1 1 —- 3 punkty
4i B. Mrozowska 1 1 0 —- 2 punkty
5a I. Kurpiewska 1 1 1 +1 4 punkty
5b M. Ligęza 1 0 0 —- 1 punkt
5c M. Szulim 1 1 0 —- 2 punkty
5i S. Żmuda 1 1 0 —- 2 punkty
6a E. Kaczyńska 1 1 1 +1 4 punkty
6b B. Kowalewska 1 1 0 —- 2 punkty
6c B. Włodarek 1 0 0 —- 1 punkt
6i A. Piasecka 1 1 0 —- 2 punkty
7a A. Morawska 1 1 1 +1 4 punkty
7b M. Kwiecińska 1 1 0 +1 3 punkty
7i B. Jóźwiak 1 1 1 +1 4 punkty
8a L. Szlachta 1 1 1 +1 4 punkty
8b P. Strzelczyk 1 0 0 —- 1 punkt
8c A. Jarzębska 1 1 0 +1 3 punkty
8d K. Wołowska 1 1 0 —- 2 punkty
8i M. Sobolewska 1 1 1 +1 4 punkty

.

Komisja Konkursowa:
Anna Rakoczy – Dyrektor Szkoły
Zofia Saks – Wicedyrektor
Monika Włodarczyk – Wicedyrektor