Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

kalendarz

Lp    Wydarzenie   Data
1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno
– wychowawczych
  4 września 2023r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2023r.
3.  Ferie zimowe:  15 – 28 stycznia 2024r. 
4.  Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca  – 2 kwietnia 2024r.

 

5. Egzamin ósmoklasisty   14 – 16 maja 2024r.
 język polski, godz. 9.00  – 14 maja 2024 r. (wtorek)
 matematyka, godz. 9.00  – 15 maja 2024 r. (środa)
 język obcy, godz. 9.00  – 16 maja 2024 r. (czwartek)

 

6. Egzamin ósmoklasisty – terminy dodatkowe 10 – 12 czerwca 2024r.
 język polski, godz. 9.00 – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek)
 matematyka, godz. 9.00 – 11 czerwca 2024 r. (wtorek)
 język obcy, godz. 9.00 – 12 czerwca 2024 r. (środa)

 

7.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych:
2-3 listopada 2023r. (czwartek/piątek)

29 listopada 2023r. (środa – Święto Szkoły, Msza Św. i apel)

2 maja 2024r. (czwartek)

14 maja 2024r. (wtorek – egzamin)

15 maja 2024r. (środa – egzamin)

16 maja 2024r. (czwartek – egzamin)

31 maja 2023r. (piątek)

8.  Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
 21 czerwca 2024r.
9.  Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.