Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

kalendarz

Lp    Wydarzenie   Data
1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno
– wychowawczych
  1 września 2022r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022r.
3.  Ferie zimowe:  13 – 26lutego 2023r. 
4.  Wiosenna przerwa świąteczna  6  – 11 kwietnia 2023r.

 

5. Egzamin ósmoklasisty   23 – 25 maja 2023r.
 język polski, godz. 9.00  – 23 maja 2023 r. (wtorek)
 matematyka, godz. 9.00  – 24 maja 2023 r. (środa)
 język obcy, godz. 9.00  – 25 maja 2023 r. (czwartek)

 

6. Egzamin ósmoklasisty – terminy dodatkowe 12 – 14 czerwca 2023r.
 język polski, godz. 9.00 – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek)
 matematyka, godz. 9.00 – 13 czerwca 2023 r. (wtorek)
 język obcy, godz. 9.00 – 14 czerwca 2023 r. (środa)

 

7.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych:
31 października 2022r. (poniedziałek)

30 listopada 2022r. (środa – święto szkoły)

2 maja 2023r. (wtorek)

23 maja 2023r. (wtorek – egzamin)

24 maja 2023r. (środa – egzamin)

25 maja 2023r. (czwartek – egzamin)

9 czerwca 2023r. (piątek)

8.  Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
 23 czerwca 2023r.
9.  Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.