Historia DZH MWRP

Historia DZH MWRP

dZH

Historia Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP

Nawigacyjno – hydrograficzne zabezpieczenie działań polskiej Marynarki Wojennej realizowane
jest przez służbę hydrograficzną. Znaczny ciężar tych zadań realizuje dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW.

Powstanie dZH MW było związane z myślą o ścisłej współpracy z Biurem Hydrograficznym MW. Tradycje dywizjonu sięgają dnia 19 lutego 1920 r., gdy dekretem Departamentu Spraw Wojskowych powołano Urząd Hydrograficzny i tak w kolejnych latach do służby hydrograficznej trafiły następujące okręty: ORP “Pomorzanin”, trałowiec ORP “Mewa” przebudowany na ORP “Pomorzanin II”.
7 lipca 1945 r. reaktywowano w Gdyni Biuro Hydrograficzne MW. W 1947 r. do wykonywania prac hydrograficznych przydzielono ORP “Żuraw”, który po przebudowie w 1951 r. przemianowano na ORP “Kompas”. 7 listopada 1954 r. podniesiono banderę na nowym okręcie hydrograficznym ORP “Bałtyk”.

Dnia 24 czerwca 1959 r. na mocy rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej utworzono Oddział Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, któremu w dniu 14 sierpnia nadano numer.
Natomiast dnia 3 czerwca 1987 r. zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP
zmieniono organizację z Oddziału na Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW.

Historię i tradycję dZH MW tworzyło kilka pokoleń marynarzy i pracowników wojska, którymi dowodzili:

  • kmdr Franciszek KUCHTA (1959 – 1980)
  • kmdr Tymoteusz ŁATKOWSKI (1980 – 1991)
  • kmdr por. Stanisław DZIECHCIOWSKI (1991 – 1997)
  • kmdr Mirosław POŁKA (1997 – 2002)
  • kmdr Andrzej KOWALSKI (2002 – 2007)
  • kmdr Dariusz KOLATOR (2007 – 2010)
  • kmdr Wojciech SOWA (2010 – 2016)
  • kmdr Marek Czarnecki (2016-

Od 2 maja 2016 roku dywizjonem dowodzi kmdr Marek Czarnecki.

Przez lata dZH MW przechodził liczne przeobrażenia, wynikające z potrzeb modernizacji sił MW oraz zadań hydrograficznych. 20 kwietnia 1962 r. uroczyście podniesiono banderę na przydzielonych do jednostki dwóch kutrach hydrograficznych K-15 i K-16. Miesiąc później 22 maja 1962 r. jednostka otrzymała dwie motorówki sondażowe Ł-3 i Ł-4. Natomiast 20 lutego 1971 r. do służby hydrograficznej wszedł ORP “Kopernik”.

31 grudnia 1971 r. po raz ostatni została opuszczona bandera na ORP “Kompas”, a w 1974 r. rozkazem Dowódcy MW ORP „Bałtyk” został przekazany do Grupy Okrętów Hydrograficznych MW (obecnie Grupa Okrętów Rozpoznawczych). 27 lipca 1976 r. po raz pierwszy podniesiono banderę
na kutrze hydrograficznym K-2. 27 listopada 1982 r. podniesiono banderę na nowych okrętach hydrograficznych ORP „Heweliusz” i ORP „Arctowski”. W latach 1983-1984 weszły do służby motorówki hydrograficzne M-37, M-38, M-39, M-40, natomiast w 1989 r. kutry hydrograficzne
 K-4 i K-10.

W 2005 roku miało miejsce ostatnie spuszczenie bandery na dwóch jednostkach pływających dywizjonu: kutrze hydrograficznym K-2 (luty) i ORP „Kopernik” (maj). W czerwcu 2006 roku w skład dZH MW włączony został okręt szkolny ORP „Iskra”. Dnia 10 października 2007 wycofano ze służby
w Marynarce Wojennej motorówkę hydrograficzną M–37.

Mówiąc o historii, trudno byłoby nie wspomnieć o zadaniach, które dywizjon realizował i realizuje na rzecz MW RP i gospodarki narodowej. W dotychczasowej działalności dywizjonu okręty hydrograficzne uczestniczyły w wielu wyprawach naukowo-badawczych, współpracując z toruńskim Przedsiębiorstwem Geofizyki Morskiej i Lądowej Górnictwa Naftowego, Polską Akademią Nauk, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutem Oceanografii UG, urzędami morskimi. Natomiast ORP Iskra cyklicznie odbywa rejsy z przedstawicielami Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Ligii Obrony Kraju.

Wynikiem badań geofizycznych dna Bałtyku było wykrycie złóż gazu i ropy naftowej, eksploatowanych obecnie przez przedsiębiorstwo „Petrobaltic”. Jednostki pływające dZH MW brały udział dziesięciokrotnie w wyprawach na Spitsbergen i trzykrotnie w wyprawach antarktycznych w ramach Międzynarodowego Programu Badań Polarnych oraz w poszukiwaniu złóż rzadkich metali tzw. konkrecji żelazowo-manganowych w ramach badań „Intermetaloocean” na Pacyfiku.

Ponadto dZH MW w imieniu dowódcy MW sprawuje patronat nad Zespołem Szkół nr 4 z Wołomina, a od 3 września 2018r. (po reformie) nad Szkołą Podstawową nr 4.

Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej naszego Patrona – Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW