Terminarz spotkań z Rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2022/2023:

  • Szkoła Podstawowa: klasy I-III 
  • Szkoła Podstawowa: klasy 4 – 8 
7.09.2022
8.09.2022
 – klasy 4-8 – zebranie rodziców godz. 18.00 – 19.45 (środa)
– klasy 1-3 – zebranie rodziców godz. 18.00 – 19.45 (czwartek)
23.11.2022
24.11.2022
 – klasy 1-3 – zebranie rodziców godz. 18.00 – 19.45  (środa)
– klasy 4-8 – zebranie rodziców godz. 18.00 – 19.45 (czwartek)
25.01.2023  zebranie rodziców podsumowujące I półrocze
– klasy 1-3 – godz. 17.00
– klasy 4-8 – godz. 18.00
13.04.2023  zebranie rodziców
– klasy 1-3 – godz. 17.00
– klasy 4-8 – godz. 18.00
6.06.2023  zebranie rodziców – zapoznanie z ocenami przewidywanymi
– klasy 1-3 – godz. 17.00
– klasy 4-8 – godz. 18.00

ważne_03b

Wystawienie ocen za I półrocze:
Przewidywane oceny niedostateczne – do 21 grudnia 2022r. (środa)
wystawienie ocen za I półrocze – do 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek)

Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego:
informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną– do 22 maja 2023 r. (poniedziałek)
oceny przewidywane – do 5 czerwca 2023r. (poniedziałek)
oceny końcoworoczne – do 16 czerwca 2023 r. (piątek)

Rada klasyfikacyjna na I półrocze – 24 stycznia 2023r. (wtorek)
Rada klasyfikacyjna roczna – 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

Dyrektor SP4 zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w czasie trwania roku szkolnego.