Terminarz spotkań z Rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

  • Szkoła Podstawowa: klasy I-III 
  • Szkoła Podstawowa: klasy 4 – 8 
14.09.2023   zebranie rodziców
– klasy 4-8 – zebranie rodziców godz. 18.00
– klasy 1-3 – zebranie rodziców godz. 17.00
23.11.2023   zebranie rodziców
– klasy 4-8 – zebranie rodziców godz. 18.00
– klasy 1-3 – zebranie rodziców godz. 17.00
21.12.2023  Dzień otwarty dla rodziców uczniów z wystawioną przewidywaną oceną niedostateczną
– klasy 1-3 oraz 4-8 w godz. 17.00 –  19.00
11.01.2024  zebranie rodziców podsumowujące I półrocze
– klasy 1-3 – godz. 17.00
– klasy 4-8 – godz. 18.00
11.04.2024  zebranie rodziców
– klasy 1-3 – godz. 17.00
– klasy 4-8 – godz. 18.00
28.05.2024  zebranie rodziców – zapoznanie z ocenami przewidywanymi
– klasy 1-3 – godz. 17.00
– klasy 4-8 – godz. 18.00

ważne_03b

Wystawienie ocen za I półrocze:
Przewidywane oceny niedostateczne – do 20 grudnia 2023r. (środa)
wystawienie ocen za I półrocze – do 9 stycznia 2024 r. (wtorek)

Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego:
informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną– do 20 maja 2024 r. (poniedziałek)
oceny przewidywane ze wszystkich przedmiotów – do 27 maja 2024r. (poniedziałek)
oceny roczne – do 14 czerwca 2024 r. (piątek)

Rada klasyfikacyjna na I półrocze – 10 stycznia 2024r. (środa)
Rada klasyfikacyjna roczna – 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

Dyrektor SP4 zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w czasie trwania roku szkolnego.