Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/24

Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie.

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski). Rada Rodziców działa w oparciu o przepisy prawa (ustawa Prawo oświatowe, ustawa Karta Nauczyciela, rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, Statut Szkoły oraz Regulamin działalności Rady Rodziców). Nie jest „nieformalnym kółkiem znajomych”.

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców.
Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Serdecznie prosimy o wsparcie i proszę pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.
Warto o tym pamiętać!!!

Składka w roku szkolnym na Radę Rodziców – wpłata dobrowolna – wynosi:

 • 40,00 zł. wpłata za jedno dziecko w szkole
 • 50,00 zł. wpłata za dwoje dzieci w szkole
 • 60,00 zł. wpłata za troje dzieci w szkole

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 • Beata Gajewska – przewodniczący
 • Izabela Stępień – Wiceprzewodniczaca RR
 • Cezary Wyczółkowski – Skarbnik RR
 • Katarzyna Kotowska – Fijałkowska – Sekretarz RR
 • Monika Siuda – Członek RR
 • Katarzyna Wiśniewska – Członek RR

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2023/2024::

 •  – przewodniczący
 •  – członek
 •  – członek

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

PKO BP 54 1020 1042 0000 8902 0298 3278

Składki na fundusz Rady Rodziców mogą być przekazywane na powyższy rachunek z dopiskiem:
składka RR, „Nazwisko, imię dziecka”, klasa.

W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej dzieci proszę o wpisanie wszystkich dzieci. Składka zostanie podzielona równo między wszystkie klasy.

Szanowni Rodzice do kontaktu z nami Rada Rodziców udostępnia Państwu adres e-mail:

radarodzicowwsp4@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców

 

Informacja o ubezpieczeniu dzieci w roku szkolnym 2022/2023

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 podjęła decyzję o możliwości ubezpieczenia dzieci w firmie GENERALI (bezpieczny.pl).

Ulotki informacyjne z ofertą ubezpieczenia zostaną rozdane wszystkim uczniom przez wychowawców klas – ulotka

Każdy rodzic będzie mógł wybrać wariant ubezpieczenia odpowiedni dla swojego dziecka i ubezpieczyć go indywidualnie od 1.10.2022 r. za pośrednictwem strony internetowej bezpieczny.pl – link do strony

Opłaty za ubezpieczenie dokonują Państwo tylko za pomocą strony, NIE MA MOŻLIWOŚCI wpłaty gotówkowej !

Naszym opiekunem od strony ubezpieczyciela jest p. Krzysztof Ruciński.

W razie jakichkolwiek pytań, problemów związanych z ubezpieczeniem czy rejestracją ucznia należy się kontaktować z panem K. Rucińskim pod nr. tel. 511-416-746 lub poprzez e-mail: krucinski@bezpieczny.pl