Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły

telefon

Anna Rakoczy – dyrektor szkoły
telefon: 22 776 42 59, wew. 116

Zofia Saks – wicedyrektor szkoły
telefon: 22 776 42 51, wew. 121

Monika Włodarczyk – wicedyrektor szkoły
telefon: 22 776 42 51, wew. 121