Jednostki nadrzędne

Jednostki nadrzędne

herb_wolomin

Szkoła nasza jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Wołomin
www.um.wolomin.pl

Organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta i Gminy Wołomin
um@um.wolomin.pl

Burmistrzem Wołomina jest Elżbieta Radwan
Tel. sekretariat: (22) 763 30 65

W Gminie Wołomin funkcjonuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli sprawujący nadzór merytoryczny z ramienia organu prowadzącego nad funkcjonowaniem podległych, gminnych placówek oświatowych oraz realizujący ich obsługę kadrowo-finansową.

Dyrektorem ZEASiP jest Halina Bonecka
Tel. sekretariat: (22) 776 25 05
www.zeasip.wolomin.pl
zeasip@zeasip.wolomin.pl

Terenowym, rządowym organem nadzorującym edukację na terenie województwa mazowieckiego jest Mazowiecki Kurator Oświaty
Tel. (22) 551 24 00,
Telefon zaufania: (22) 828 22 65
www.kuratorium.waw.pl/pl/index.html
kuratorium@mazowieckie.pl

Terenowym organem zajmującym się przebiegiem egzaminów jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Tel. 457-03-35
www.oke.waw.pl
info@oke.waw.pl

Edukacją w Polsce centralnie zarządza Minister Edukacji Narodowej.
www.men.gov.pl