2024 03 Warsztaty 04

Warsztaty Wyobraźni w naszej szkole

Dnia 15 marca 2024 r. w naszej szkole odbyły się „Warsztaty Wyobraźni” dla uczniów klas: piątych, szóstych, siódmych i ósmych.

Zostały one zorganizowane przez dwie uczennice XI Liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie w ramach X edycji Olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Autorki, Katarzyna Gawędzka i Pola Tymicka, w formie projektu multimedialnego  uświadomiły młodzieży, jakie partie mózgu odpowiadają za wyobraźnię oraz jaką  rolę pełni ona w życiu i w pracy człowieka. Kolejna część zajęć miała charakter  praktyczny.

Warsztaty prowadzone przez starsze koleżanki (w tym jedną absolwentkę naszej szkoły) spodobały się uczniom, którzy chętnie angażowali się i odpowiadali na pytania.

Beata Mrozowska