Aktualności ZS4

Zaślubiny Polski z Morzem – 11 lutego 2011

9 lutego 1920 r. przyjechał do Gdańska, na czele polskiego wojska, dowódca frontu pomorskiego gen. Józef Haller. Gdańska Polonia przywitała go wręcz entuzjastycznie. W jej imieniu wojewoda pomorski Stanisław Łaszewski wręczył mu dwa platynowe pierścienie zaślubinowe jako „symbol jedności Macierzy z morzem i powrotu Polski nad Bałtyk”.

Następnego dnia rano, 10 lutego 1920 roku, specjalny oddział w galowych mundurach, wraz z końmi, wysiadł na stacji kolejowej w Pucku i po utworzeniu kolumny, udał się do portu.

Jak wspomina w swoich pamiętnikach (wydanych 1960 r. w Londynie) generał Józef Haller: „pogoda była fatalna, po mrozach nastąpiła odwilż, na dodatek  zaczął padać deszcz i wiać silny wiatr. Zamarznięta na metr Zatoka pokryła się wodą. To co z takim pietyzmem przygotowałem z moim żołnierzami, mogło stać się farsą. Dlatego natychmiast wydałem rozkaz – zsiąść  z koni! Zaś sam podszedłem z pierścieniem do przygotowanego przez ludność kaszubską przerębla i ze słowami – zaślubiam
Cię na wiek wieków dla Rzeczpospolitej – rzuciłem go w wody Bałtyku.

Za pierścieniem pobiegło kilku młodych Kaszubów, ale go nie złapali. Zaś na moje zapytanie – czemu żeście go nie chwycili? – odpowiedzieli proroczo – odnajdziemy go w Szczecinie”.

Na pamiątkę tamtych wydarzeń odbywają się uroczystości w Pucku, a także w Ossowie pod pomnikiem generała.

Tradycją stało się, iż Zespół Szkół nr 4 organizuje coroczne obchody tego święta.
W tym roku spotkaliśmy się 11 lutego, w 91. rocznicę Zaślubin Polski z morzem.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. w intencji poległych w obronie ojczyzny, a także całej społeczności naszej szkoły, celebrowana przez księdza Jana Andrzejewskiego, księdza Józefa Kamińskiego oraz księdza Łukasza Szkarłata.
W homilii podkreślono znaczenie kultywowania tradycji patriotycznych i jej wpływu na rozwój przyszłych pokoleń.

Po Mszy św. poczty sztandarowe wraz z zaproszonymi gośćmi przeszły pod pomnik gen. Hallera. Przemówienia rozpoczęła pani dyrektor ZS4 Małgorzata Posmyk witając wszystkich bardzo serdecznie i dziękując za tak liczne przybycie. W swym przemówieniu podkreśliła wagę tamtych wydarzeń cytując m. in. słowa generała, które wielokrotnie były przywoływane tego dnia: „Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj dotrzeć wszędzie pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem”.

Następnie głos zabrali: burmistrz Wołomina pan Ryszard Madziar, przedstawiciel starostwa powiatowego w Wołominie pan Marek Szafrański, dowódca dZH  MW RP komandor Wojciech Sowa oraz prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻ AK
pan Edmund Muszyński, którego wielkie wzruszenie poruszyło zebranych.

Po odczytaniu Apelu Poległych i honorowej salwie oddanej przez żołnierzy z 9 Batalionu Łączności Jednostki Wojskowej w Białobrzegach, przybyłe delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem. Cześć oddali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych RP, Zrzeszenie WiN, przedstawiciel MON płk Mieczysław Szlachta, oficerowie MW RP – dowódca dZH kmdr Wojciech Sowa i kmdr ppor Ireneusz Hryciuk, oficerowie Stowarzyszenia Oficerów MW RP z adm. Kazimierzem Głowackim, burmistrz Wołomina pan Ryszard Madziar, przewodniczący Rady Miejskiej pan Marcin Dutkiewicz i wiceprzewodnicząca pani Katarzyna Lubiak, przedstawiciel starostwa pan Marek Szafrański, burmistrz Kobyłki pan Robert Roguski, dyrekcja Zespołu Szkół nr 4 w Wołominie oraz przedstawiciele grona pedagogicznego i uczniów ZS4.

Na zakończenie uczniowie odśpiewali Hymn do Bałtyku, dyrektor Posmyk jeszcze raz podziękowała: pocztom sztandarowym zaprzyjaźnionych szkół z Ossowa i Ząbek, przedstawicielom Wojska Polskiego, władzom miejskim, nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz wszystkim przybyłym z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku.

tekst: Agnieszka Piasecka