Dzien Ziemi2

Konkurs ekologiczny

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej hasło:

„Czysta energia=czyste powietrze”

Celem konkursu jest:

  1. kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych;
  2. podniesienie poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego;
  3. kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz świadomych wyborów
    konsumenckich;
  4. uświadomienie dzieciom i młodzieży źródeł zanieczyszczenia środowiska.

Technika prac: dowolna, płaska
Format: A4, A3

Termin: do 17.04.2024r

I etap klasowy – prace składamy do wychowawcy klasy.
II etap szkolny – trzy najładniejsze prace z każdej klasy przekazujemy do nauczycieli przyrody:
• P. Agaty Morawskiej
• P. Jadwigi Gołaszewskiej

Jury, oceniając prace, szczególną uwagę będzie zwracało na: estetykę wykonania, zgodność z tematem, wkład pracy i samodzielność. Prace będące wydrukiem komputerowym lub fotografie nie będą oceniane.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi na apelu z okazji Dnia Ziemi.
Organizatorzy konkursu: P. J. Gołaszewska, P. A. Morawska