Aktualności ZS4

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – ODBIÓR ŚWIADECTW

W tym roku nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego – TYLKO ODBIÓR ŚWIADECTW.

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Piątek 26 czerwca 2020r.

uczniowie lub ich rodzice mogą odebrać świadectwa szkolne w przydzielonych salach
oraz w wyznaczonych przez wychowawców godzinach
(klasy podzielone na małe grupy).

W klasie może przebywać max. 12 osób.

WEJŚCIE NA TEREN SZKOŁY W MASECZKACH.

Będą uruchomione 4 wejścia do szkoły:
2 na salę gimnastyczną, wejście główne od ul. Poniatowskiego oraz wejście od ul. Kościuszki.

Prosimy przestrzegać harmonogramu.

Nie należy przychodzić do szkoły WCZEŚNIEJ, niż wyznaczona godzina.

Po wejściu do szkoły należy KIEROWAĆ SIĘ bezpośrednio do przydzielonych sal.

Zachować ustalone odległości między osobami.

Poniżej harmonogram z przydzielonym wejściem do szkoły
oraz salą i godziną dla każdej klasy SP4.

Anna Rakoczy – Dyrektor SP4