UBO 2023

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI PROJEKTÓW UBO 2023

W ramach UCZNIOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023, uczniowie naszej szkoły wraz
z nauczycielem, do którego się zgłosili o pomoc w weryfikacji kosztów, napisali i złożyli do komisji roboczej projekty.

Wpłynęło 7 projektów uczniowskich:

 • Szkoła równych szans
 • Dla każdego coś fajnego
 • W szkole bawię się i uczę
 • Cichy zakątek
 • Oko Neptuna
 • Łazienki komfortowe to zadowolenie gotowe
 • Wyposażenie sali gimnastycznej

W kwietniu komisja robocza na bieżąco weryfikowała wpływające projekty pod kątem poprawności
i zgodności z regulaminem, a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie. Oddano kilka projektów do poprawy w ciągu 7 dni, dając wskazówkę, co należy zmienić. Po upływie wyznaczonego czasu na poprawę projektów, komisja ponownie w dn. 28.04.2023r. projekty zweryfikowała.

Komisja robocza podjęła decyzję o odrzuceniu pięciu projektów oraz dopuszczeniu do etapu wyboru dwóch.

Komisja robocza w składzie:

 • Monika Włodarczyk – wicedyrektor szkoły (koordynator)
 • Anna Czuba – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Marcin Ligęza – nauczyciel
 • Beata Gajewska – przewodnicząca RR
 • Weronika Rutkowska – przewodnicząca SU
 • Dąbrowska Alicja – zastępca Przewodniczącej SU

podjęła decyzję o odrzuceniu pięciu projektów oraz dopuszczeniu do etapu wyboru dwóch.

 

Uzasadnienia zespołu roboczego:

I. Projekty odrzucone wraz z uzasadnieniem odrzucenia:

 • Szkoła równych szans (Uzasadnienie odrzucenia: Projekt zakupowy, dotyczy zakupu pomocy edukacyjnych – nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Skierowany do wąskiego grona uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego z zaleceniami rewalidacji.
  Nie została wykorzystana cała kwota dofinansowania.)
 • Dla każdego coś fajnego (Uzasadnienie odrzucenia: Projekt zakupowy, dotyczy zakupu sprzętów rekreacyjno-sportowych tj. dmuchańce, trampoliny, basen z piłeczkami. Pomysł ciekawy, ale ryzykowny pod względem bezpieczeństwa. W szkole będzie problem z przechowywaniem tego typu atrakcji oraz konserwacją. Skierowany raczej do młodszych dzieci z kl. 1-3, zatem nie będzie dostępny dla całej społeczności.)
 • Cichy zakątek – pokój wyciszeni  (Uzasadnienie odrzucenia: Projekt zakupowy, dotyczy stworzenia i wyposażenia pokoju relaksacyjnego – projekt zawiera niepełny kosztorys. Realizacja projektu na terenie szkoły jest na chwilę obecną niemożliwa, ze względu na brak pomieszczenia. Projekt podobny jest w planach szkoły.)
 • Łazienki komfortowe to zadowolenie gotowe (Uzasadnienie odrzucenia: Projekt zakupowy, dotyczy montażu zamków w toaletach – projekt zawiera bardzo ogólny i mocno zawyżony kosztorys, zwrócony do poprawy nie został poprawiony – zgodnie z pkt. 24 regulaminu projekt nie jest dalej rozpatrywany.)
 • Wyposażenie sali gimnastycznej (Uzasadnienie odrzucenia: Projekt zakupowy, dotyczy zakupu sprzętu sportowego – szkoła dysponuje w większości zapasem nowego sprzętu uwzględnionego w kosztorysie, sprzęt pokrywa się z ostatnią transzą zakupów)

II. Projekty dopuszczone do etapu wyboru to:

W szkolę bawię się i uczę (Projekt zakupowy, dotyczy zakupu naklejek edukacyjnych na podłogę
na korytarzach i schodach.  Projekt spełnia kryteria ogólnodostępności oraz wymogi formalne.)

Oko Neptuna (Projekt inwestycyjny, dotyczy rozbudowy monitoringu w szkole.  Projekt spełnia kryteria ogólnodostępności oraz wymogi formalne.)

 

Dyrektor SP4 otrzymał rekomendacje komisji i przyjął listę projektów, na które będzie można głosować.

 

Promocja i wybór projektów:

Do 31 maja 2023r. będzie trwała promocja projektów dopuszczonych do wyboru.

W terminie 12-16 czerwca 2023r. rozpocznie się głosowanie!

Każdy uczeń będzie mógł oddać tylko 1 głos na 1 wybrany projekt.

 

Ogłoszenie wyników: 23.06.2023r.

Realizacja projektu: do końca roku 2023