2023 łza

ŁZA SIĘ KRĘCI W OKU, czyli POŻEGNANIE TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW

Dnia 22 czerwca 2023 roku 111 ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie usłyszało ostatni dzwonek w naszej placówce. Był to jeden z najbardziej licznych roczników w ostatnim latach. Rolę wychowawców w pięciu klasach ósmych pełnili: p. Katarzyna Wołowska, p. Aneta Jarzębska, p. Mariola Sobolewska, p. Lidia Szlachta oraz p. Przemysław Strzelczyk.

Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań tegorocznych absolwentów, skierowanych do: dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników administracji, rodziców oraz do młodszych kolegów. Oddali zatem władzę w szkole i opiekę nad sztandarem szkolnym siódmoklasistom. Podczas części oficjalnej głos zabrali: przedstawicielki Rady Rodziców, ksiądz proboszcz Grzegorz Mioduchowski oraz gospodarz uroczystości dyrektor Anna Rakoczy, która przemówiła w imieniu własnym oraz burmistrza Wołomina. Następnie Dyrekcja i wychowawcy nagrodzili uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w obecnym roku szkolnym.

Ostatnim punktem programu był spektakl p. Czy to był sen? w wykonaniu uczniów klas 8a,8b i 8c w reżyserii p. Beaty Mrozowskiej. Bohaterowie lektur obowiązkowych odwiedzili Tomka, który przygotowywał się do egzaminu z języka polskiego. Jeden z nich – Tadeusz Soplica zainicjował w przedstawieniu staropolski obyczaj tańczenia poloneza podczas zaręczyn. Piękny układ przygotowała z młodzieżą p. Lidia Szlachta. Na koniec absolwenci pożegnali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Nasza młodzież dokonała już wstępnego wyboru szkół średnich i czeka jeszcze na wyniki egzaminów. Wypada im życzyć szczęści i stopy wody pod kilem oraz wiatru w żagle.

Beata Mrozowska