Zasady pracy zdalnej od 19 kwietnia 2021r.

Od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. przywrócone zostają zajęcia na terenie szkoły:

  • dla wszystkich uczniów oddziału „0”

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach rewalidacyjnych zgodnie z planem na terenie szkoły – tylko po zgłoszeniu do wychowawcy lub nauczyciela specjalisty.

Dla tych uczniów istnieje również możliwość pracy zdalnej (z domu).

Nauczanie zdalne dla dla uczniów klas 1-8 zostaje przedłużone do 25 kwietnia 2021r. na dotychczasowych zasadach:

  • WSZYSTKIE DZIECI kl. 1-3 oraz 4-8 pracują z domu, łącząc się z nauczycielami przez TEAMSA zgodnie z planem lekcji.
  • Rodzice uczniów z kl. 1-3 oraz 4-8, którzy z różnych przyczyn mają trudności z połączeniem – nie mający dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego odbierają z portierni – po ustaleniu terminu z nauczycielem (wychowawcą)  przez librusa lub telefonicznie  – przygotowane materiały (karty pracy) do pracy samodzielnej w domu.

ŚWIETLICA SZKOLNA

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła na wniosek rodzica (opiekuna) zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

druk wniosku do pobrania – WNIOSEK O OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ