2021 10 Biblioteka 1

Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

W piątek 15.10.2021r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego wybrały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

Podczas wizyty w bibliotece przedszkolaki miały możliwość zapoznania się z funkcją biblioteki, poszczególnymi działami literatury dziecięcej oraz zasadami wypożyczania książek. Szczególną uwagę dzieci zwróciła część multimedialna czytelni, z której można korzystać
w kreatywny i nowoczesny sposób.

Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza. Prowadząca zajęcia Pani Ela, opowiedziała nam o swojej pracy, zapoznała
z zasadami zachowania w bibliotece, pokazała pomieszczenia oraz zachęciła dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek.

W końcowej części spotkania odbyły się zajęcia plastyczno-techniczne, w czasie których przedszkolaki wykonały pamiątkowy napis BIBLIOTEKA.

Bardzo dziękujemy Paniom bibliotekarkom – Eli i Ani za spotkanie, które upłynęło
w radosnej i pouczającej atmosferze.

Anna Kubiak