2021 01 Wybinary

PROGRAM „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.

Poniżej tematyka i planowany harmonogram poszczególnych webinarów:

 1. Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)
  • 21.01.2021r. godz.18.00 – „Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.” – link do webinaru
  • 11.02.2021r. godz.18.00 – „Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.” – link do webinaru
  • 25.02.2021r. godz.18.00 – „Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?” – link do webinaru
 2. Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)
  • 04.03.2021r. godz.14.00 – „Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?” – link do webinaru
  • 11.03.2021r. godz.14.00 – „Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.” – link do webinaru
  • 25.03.2021r. godz.14.00 – „Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii.” – link do webinaru