Aktualności ZS4

NAUCZANIE ZDALNE – kl. 8a, 8b, 8i, 7i, 6i, 5a, 5b, 5i, 4i

W dniach 21 maja 2021r. (piątek), 24 maja 2021r. (poniedziałek) i 28 maja 2021r. (piątek) –  UCZNIOWIE klas – 8a, 8b, 8i, 7i, 6i, 5a, 5b, 5i, 4i – pracują z domu, łącząc się z nauczycielami przez TEAMSA zgodnie z planem lekcji.

Rodzice uczniów, którzy w dniach 21, 24 i 28 maja 2021r. z różnych przyczyn mają trudności z połączeniem – nie mający dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego odbierają z portierni – po ustaleniu terminu z nauczycielem (wychowawcą) przez librusa lub telefonicznie – przygotowane materiały (karty pracy) do pracy samodzielnej w domu.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywać się będą na terenie szkoły TYLKO zajęciach rewalidacyjnych – prosimy o potwierdzenie udziału do wychowawcy lub nauczyciela specjalisty.

Dyrekcja SP4