Zak6 2

Uroczystość pożegnania uczniów klas VI

Zakończenie roku szkolnego dla klas szóstych odbyło się 26 czerwca o godzinie 13.30.

Na samym początku zabrała głos pani dyrektor Anna Rakoczy, która podziękowała uczniom za ich pracę i życzyła sukcesów na dalsze lata nauki. Następnie przemawiał Ksiądz  proboszcz Zygmunt Podstawka oraz przedstawiciel Marynarki Wojennej – komandor podporucznik Jacek Wajchert. Przewodniczący Rady Rodziców – pan Artur Szachno również skierował ciepłe słowa do uczniów. Wszyscy gratulowali absolwentom ukończenia szkoły podstawowej i życzyli wspaniałych i słonecznych wakacji.

W czasie akademii wręczono nagrody uczniom, którzy osiągnęli celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz uzyskali wzorowe zachowanie. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas szóstych – p. Maria Szulim, p. Bożena Kowalewska i p. Marzena Kwiecińska.

Motto, które przyświecało kończącym szkołę podstawową zaczerpnięto z utworu Jonasza Kofty pt.”Twój czas ” i brzmiało:
„Daleka droga przyjacielu, daleka droga
Rusza nas wielu ku swoim celom…”
Całość dopełniała piękna dekoracja nawiązująca do tego jakże wymownego hasła.

B. Kowalewska