Aktualności ZS4

Szkolenie dla dyrektorów

W dniach 17 – 24 października 2009 roku pani dyrektor Małgorzata Posmyk oraz pani wicedyrektor Zofia Saks były uczestniczkami wyjazdu studyjnego dla dyrektorów i nauczycieli „Szkolnictwo ogólnokształcące w Hiszpanii na przykładzie Katalonii”.

Program wspierający doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmował zagadnienia z zakresu organizacji edukacji oświaty hiszpańskiej, nauczania ogólnokształcącego oraz kształcenia pracujących w tej dziedzinie nauczycieli i pedagogów; informacje
na temat aktualnych tendencji w metodyce pracy z dziećmi; wizyty w placówkach edukacyjnych; spotkania informacyjne z dyrektorami wizytowanych placówek, nauczycielami i wychowawcami; wizytę w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Barcelony.

Seminarium zostało przygotowane i zrealizowane przez Unię Europejskich Federalistów – Polska przy współpracy z Departamento de Educación w Barcelonie.