2019 11 18 Swięto 00

Święto Szkoły – 25 lat z Patronem

W listopadzie 2019 roku mija 25 lat, odkąd Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie  otrzymała zaszczytne imię Marynarki Wojennej RP.  Inicjatorami  tego patronatu byli: p. Zygmunt Korwin Sokołowski – Prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz pan Karol Małolepszy – ówczesny dyrektor. Przez ćwierć wieku  Marynarka Wojenna wspiera działania wychowawcze i edukacyjne placówki, uczestnicząc w organizowanych przez nią uroczystościach i w codziennej pracy.

Tegoroczne obchody Święta Szkoły trwały dwa dni, a ich  mottem stały się słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Wydaje się nam, że to co robimy jest tylko kroplą w morzu. Ale morze byłoby mniejsze, gdyby tej kropli zabrakło.”   

Uroczystości rozpoczęły się 17 listopada koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni pod dowództwem komandora  ppor. Macieja Budzyńskiego. Niedzielną galę adresowano do społeczności Wołomina w ramach projektu WBO 2019 „Bałtyckie przeboje – koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP z Gdyni”. Jego autorką jest  nauczycielka matematyki w SP 4 – pani Monika Włodarczyk.

W poniedziałek 18 listopada 2019r. miała miejsce oficjalna część obchodów, przeznaczona dla społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej, celebrowana przez duchownych: wikariusza Daniela Lubańskiego i proboszcza Zygmunta Podstawkę.

Eucharystię połączono z poświęceniem i wbiciem symbolicznych gwoździ w drzewce nowego sztandaru szkoły, który następnie pani dyrektor Anna Rakoczy przekazała Pocztowi Sztandarowemu.

Kolejna część obchodów odbyła się w sali gimnastycznej. Zebrani tam goście i gospodarze zaśpiewali cztery zwrotki hymnu polskiego przy akompaniamencie Orkiestry Marynarki Wojennej. Następnie prowadząca uroczystość – pani Monika Włodarczyk powitała wszystkich przybyłych.

Jako pierwszy głos zabrał p. Karol Małolepszy – były dyrektor placówki i zaprezentował zebranym wspomnienia dotyczące wyboru żywego Patrona dla bezimiennej dotąd szkoły oraz swoje sposoby współpracy z Marynarką Wojenną RP.  Potem  obecny dyrektor – p. Anna Rakoczy  opowiedziała o dzisiejszej pracy placówki i planach na przyszłość.

Najserdeczniejsze życzenia społeczności szkolnej z okazji tego wspaniałego jubileuszu złożyli:

 • przedstawiciel Patrona – kmdr por. Marian Leoniak,
 • przedstawiciel Starosty wołomińskiego – p. Andrzej Fuśnik,
 • prezes Ligi Morskiej i Rzecznej – p. Elżbieta Kasińska,
 • Burmistrz Wołomina – p. Elżbieta Radwan,
 • przewodnicząca Rady Rodziców – p. Beata Gajewska,
 • przedstawicielki związków zawodowych– p. Monika Rudzińska i p. Jolanta Sawicka–Jurek,
 • a także reprezentant dyrektorów szkół i przedszkoli z gminy Wołomin.

Kolejnym punktem programu było wręczenie przez dyrekcję Szkoły podziękowań i listów gratulacyjnych za owocną współpracę, wspieranie pozytywnego wizerunku szkoły, rozbudzanie w młodzieży miłości do morza, a także kultywowanie tradycji Marynarki Wojennej. Tej oficjalnej części obchodów towarzyszył nowy sztandar szkolny.

Na zakończenie odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP. Muzycy zafundowali dorosłym i dzieciom wspaniałą ucztę duchową, grając i śpiewając utwory: patriotyczne, rozrywkowe i filmowe.  Występom artystycznym towarzyszył konkurs wiedzy, podczas którego zwycięzcy otrzymywali płyty z muzyką liczącej 99 lat Orkiestry.

Uroczystości 25. Rocznicy nadania imienia Marynarki Wojennej SP 4 swoją obecnością zaszczycili goście:

 • reprezentanci  Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego – komandor podporucznik Katarzyna Bober i mat Jacek Prędki,
 • delegacja ze Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej- komandor Jerzy Gąsowski, komandor  porucznik Marian Leoniak, komandor podporucznik Stanisław Topolski, kapitan żeglugi śródlądowej Witold Ginter oraz p. Joanna Śliwińska,
 • ORMW z Gdyni pod dowództwem komandora podporucznika Macieja Budzyńskiego,
 • p. Elżbieta Kasińska – prezes LMiR z Wyszkowa,
 • p. Andrzej Fuśnik reprezentujący Starostę wołomińskiego,
 • p. Elżbieta Radwan – Burmistrza Wołomina,
 • p. Marta Domańska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji,
 • p. Karol Małolepszy i p. Małgorzata Posmyk – byli dyrektorzy SP 4,
 • p. Izabela Bochińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • p. Joanna Hołubicka – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej,
 • p. Marta Rajchert – dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wołominie,
 • dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli,
 • p. Monika Rudzińską –przedstawiciel ZNP
 • p. Jolanta Sawicka – Jurek – przewodnicząca Związku Zawodowego „Solidarność”.

Podczas uroczystości obecni byli również:

 • przedstawiciele lokalnej prasy,
 • grono pedagogiczne, pracownicy oraz rodzice i uczniowie SP 4.

Obchody rocznicowe w naszej szkole były bardzo udane.

Dziękujemy wszystkich gościom za przybycie i przeżywanie tego dnia razem z nami, a sympatykom – za płynące z serca życzenia.

Beata Mrozowska

Dziękujemy Dowództwu Garnizonu Warszawa za wydanie rozkazu i umożliwienie przybycia na występy Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni w naszej szkole.

Monika Włodarczyk