Aktualności ZS4

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Od dnia 8 czerwca 2020r. na terenie szkoły będą odbywać się:

  • zajęcia opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy,
  • zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki w kl. I-III,
  • zajęciach rewalidacyjnych,
  • konsultacje przedmiotowe dla chętnych uczniów.

Zamieszczamy poniżej druk oświadczenia rodzica na zastosowanie procedur bezpieczeństwa i zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach na terenie SP4.

Każdy uczeń biorący udział w konsultacjach musi mieć zgodę, którą zostawia u nauczyciela przedmiotu.

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE RODZICA dotyczące obowiązku zastosowania procedur bezpieczeństwa w okresie zagrożenia chorobą COVID-19 i udziału w zajęciach na terenie SP4