Nauczanie hybrydowe w kl.I-III – plan zajeć

Nauczanie hybrydowe w klasach I-III w Szkole Podstawowej Nr 4 od 26 do 30 kwietnia 2021r. odbywać się będzie zgodnie z planem lekcji.

Klasy 1a, 1i, 2a, 2b, 2i, 3a

  • 26-28 kwietnia 2021r. (poniedziałek/wtorek/środa) – nauczanie stacjonarne (w szkole)
  • 29-30 kwietnia 2021r. (czwartek/piątek) – nauczanie zdalne (w domu)

Klasy 1c, 1b, 2c, 3b, 3c, 3i

  • 26-28 kwietnia 2021r. (poniedziałek/wtorek/środa) – nauczanie zdalne (w domu)
  • 29-30 kwietnia 2021r. (czwartek/piątek) – nauczanie stacjonarne (w szkole)

Zajęcia rewalidacji odbywają się zgodnie z planem na terenie szkoły.

Świetlica szkolna będzie otwarta dla uczniów objętych nauką stacjonarną wg powyższego harmonogramu zajęć.

Na zajęciach na terenie szkoły obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.