Pro Patria

Medal „Pro Patria” dla naszej pani historyk

Dnia 11.09.2015r. w Brwinowie, z okazji 70. rocznicy powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, nauczycielka naszej szkoły – pani Katarzyna Słomczyńska została odznaczona medalem „Pro Patria”.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku. Uhonorowane mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Medal dla naszej pani historyk został przyznany na wniosek kombatantów Zrzeszenia WIN za wieloletnią współpracę ze środowiskiem kombatantów konspiracji po roku 1945.

Serdecznie gratulujemy!