2023 Poczta Walentynkowa 01

Walentynki dla uczniów klas 4-8

Z okazji dnia Św. Walentego w naszej szkole organizowana będzie „Poczta Walentynkowa”.

Zaadresowane życzenia (imię, nazwisko, klasa) każdy może wrzucić w dniach 3 do 9 lutego 2023r. do walentynkowej skrzynki na portierni.

Wasze „Walentynki” będą rozdawane 9 lutego 2023r. od godziny 11.00 podczas lekcji przez specjalnych listonoszy.

Samorząd Uczniowski klas 4-8