2022 12 01 Pracownia 04

Mamy to!

Kolejna dostawa nowoczesnego sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych już zainstalowana w naszej szkole. Sprzęt, który otrzymaliśmy to owoc skutecznych działań przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Za prawie 500 tys. zakupiono nowoczesny sprzęt do sześciu gminnych szkół (dofinansowanie ze środków UE wynosi aż 384 tys. zł).

Do naszej szkoły trafiło dziś i w trybie ekspresowym zainstalowano:

  • 20 komputerów DELL Optiplex 5400 AIO z których będą korzystać uczniowie w pracowni informatycznej,
  • 2 tablice multimedialne, które trafiły do kolejnych klasopracowni i posłużą naszym uczniom do nauki oraz rozwijania pasji i zainteresowań.

Wszystko działa, co sprawdziła osobiście Pani Burmistrz Elżbieta Radwan.

Dziękujemy.

Gmina Wołomin realizuje projekt pn. „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost epotencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.