Aktualności ZS4

Konkurs z okazji Dnia Ziemi

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym.

Celem konkursu jest:

 1. kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych;
 2. podniesienie poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
  przyrodniczego;
 3. kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz świadomych wyborów
  konsumenckich;
 4. uświadomienie dzieciom i młodzieży źródeł zanieczyszczenia środowiska.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej hasło

„Dzięki ochronie środowiska, Twoje zdrowie tylko zyska”

Technika prac: dowolna, płaska
Format: A4, A3
Termin: do 17.04.2023r

I etap klasowy – prace składamy do wychowawcy klasy.

II etap szkolny – trzy najładniejsze prace z każdej klasy przekazujemy do nauczycieli przyrody:

 • p. Agaty Morawskiej
 • p. Jadwigi Gołaszewskiej

Jury, oceniając prace, szczególną uwagę będzie zwracało na:

 • estetykę wykonania,
 • zgodność z tematem,
 • wkład pracy i samodzielność.

Prace będące wydrukiem komputerowym lub fotografie nie będą oceniane.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi na apelu z okazji Dnia Ziemi.

                                                                                Organizatorzy konkursu:
Gołaszewska, J. Niemyjska S. Żmuda, A. Morawska