Karta 1

Egzamin na kartę rowerową

23 czerwca 2014 odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową. Przystąpiło do niego 30 uczniów klas piątych. Egzamin ten został poprzedzony uzyskaniem pozytywnego wyniku z teorii, która dotyczyła przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków i sygnałów drogowych, obowiązkowego wyposażenia roweru oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Umiejętności praktyczne sprawdzane były na placu manewrowym i dotyczyły: ruszania z miejsca na płaskim terenie, jazdy do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki, jazdy po wyznaczonym torze, prawidłowego hamowania i zatrzymania pojazdu w wyznaczonych miejscach, właściwego reagowania na znaki i sygnały drogowe. Po pomyślnie zdanych egzaminach uczniowie stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, a otrzymane karty rowerowe są tego potwierdzeniem.

Gratulujemy i życzymy wszystkim uczniom szerokiej drogi.

Bożena Kowalewska