1920x810

„Edukacja z wojskiem”, czyli wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa

W dniu 17 maja 2024 r. w naszej szkole rozpoczyna się realizacja programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych z kl. 4-7, w którym zajęcia będą prowadzić żołnierze Wojska Polskiego.

Program edukacyjno-obronny został przygotowany i realizowany będzie wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Głównym celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

W pierwszej kolejności w naszej szkole do programu przystąpią uczniowie kl. 6-7, a następnie 4-5.

3-lekcyjne szkolenia połączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej.

Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych. Wiedzę i umiejętności przekażą w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

Monika Włodarczyk