Straz

Bezpieczne wakacje z PSP Wołomin

Dnia 22.06.2017r. dzieci z klasy IId miały przyjemność uczestniczenia w lekcji tematycznej, związanej z bezpieczeństwem podczas wakacji czyli bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożeń pożarowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Panowie przybliżyli nam cechy zawodu, omówili słownictwo związane ze strażą pożarną, pokazali jednostkę, a także zaprezentowali potrzebny im w pracy sprzęt. Zaprezentowano odgłos syreny strażackiej oraz utrwalono numery telefonów alarmowych do służb ratowniczych. Najciekawszą i najbardziej aktywną formą spotkania uczniów ze strażakami były zajęcia w nowo powstałym klubiku „OGNIK”. W klubiku stworzono warunki do prowadzenia praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Dzieci uczestnicząc w zajęciach miały możliwość zobaczenia z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami możemy spotkać się w domu i w szkole, a także jak, właściwie reagować. Prowadzący omówił szczegółowo działanie gaśnicy, czujników tlenku węgla, znaki i drogę ewakuacyjną, którą można spotkać w wielu instytucjach użyteczności publicznej. Jedna z uczennic wykonała telefon alarmowy do służb ratowniczych w celu zgłoszenia przykładowego zdarzenia do straży pożarnej. Następnie dzieci przećwiczyły praktyczną ewakuację po wystąpieniu pożaru. Sprawdziły swoje umiejętności ruchowe na placu ćwiczeń strażaków. Ponadto w ramach zajęć poruszone były tematy zagrożenia pożarowego związanego z przeciążeniem instalacji elektrycznej, wypalaniem traw, bezpiecznego pobytu w lesie i nad wodą, tlenku węgla, zamarzniętych zbiorników wodnych.

Zajęcia przebiegły w wesołej, pełnej zaangażowania ze strony prowadzących atmosferze, co sprawiło uczniom ogromną satysfakcję. Dzieci, jako niespodziankę otrzymały opaski odblaskowe oraz certyfikaty „Dzielnego młodego strażaka”.

Dziękujemy Pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, życząc bezpieczeństwa i osiągania sukcesów w ich trudnej, ale bardzo potrzebnej pracy zawodowej.

Anna Kubiak