Aktualności ZS4

Otwarcie sali gimnastycznej – 30.11.2012