Aktualności ZS4

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie

Data Rodzaj imprezy Osoby odpowiedzialne
 

1 września 2022

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2022/2023

 

Dyrektor,

Wicedyrektorzy,

 

 

Październik 2022

 

CHRZEST KLAS IV

 

A.Kopania

M.Kurek

Ł.Bakun

B.Mrozowska

 

Październik 2022

 

Dyskoteka

dla  klas IV-VIII

 

Wychowawcy klas

Opiekunowie SU klas IV-VIII

 

 

13 Październik
2022

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Ślubowanie klas 1

 

Wychowawcy klas 1

SU – życzenia

 

Październik 2022

 

DZIEŃ PAPIESKI

 

 

 

K.Makarczyk

Ks. M. Sztreja

A.Styś

G. Wiśniewska

 

Listopad 2022

 

 

 

 

 

DNI PATRONA

 

 

 

B. Mrozowska, M. Ligęza
– część oficjalna

I.Kurpiewska, A. Piasecka
– część artystyczna

B. Rąbalski, – oprawa muzyczna

B.Jóżwiak, A.Kurowicka. E.Kosko – zaproszenia

E. Niemyjska, E.Załuska
–koordynator konkursów
w 1-3

B. Kowalewska, E. Kaczyńska,
J. Gołaszewska. K.Wołowska
– koordynator konkursów w 4-8

L. Szlachta, M.Rygało,
A. Jarzębska, A. Borkowska,
– dekoracje

zespół ds.promocji szkoły – dekoracje

Nauczyciele wf – dekoracje

 

Listopad  2022

 

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI (apel)

 

A. Kurowicka

L. Szlachta

M. Ligęza

 

Grudzień 2022

 

 

WIERSZEM I SERCEM MALOWANE

 

 

Kl.  I –III
M. Łoś, E. Lewandowska

 

Kl. IV-VIII
B. Jóźwiak,
M. Czeżyk-Czyżycka

 

 

Grudzień 2022

 

SZKOLNY KONKURS KOLĘD
edycja 1

dla kl. 1-3 oraz 4-8

 

B. Rąbalski – koordynator 4-8

M.Rudzińska – koordynator 1-3

+ wychowawcy 1-8

 

Grudzień  2022

 

 

 

BOŻE NARODZENIE

 

A. Styś

K. Makarczyk

Ks. M. Sztreja

G. Wiśniewska

 

Styczeń 2023

 

BAL KARNAWAŁOWY  

 

I-III SP
– E. Załuska
– rodzice uczniów

IV-VIII SP
– opiekunowie SU
–  wychowawcy
– rodzice uczniów

 

Luty 2023

 

ZAŚLUBINY POLSKI

Z MORZEM

 

M. Ligęza – koordynator

P. Strzelczyk

 

 

Luty 2023

 

 

 

 

 

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

 

 

 

 

A. Jarzębska

A. Kopania

K. Wołowska

K. Pułanecka

M. Szulim

E. Kielak-Grabuś

J. Tomkiewicz (klasy 3)

 

Marzec 2023

 

POWITANIE WIOSNY

I. Wawrzaszek
– koordynator

J. Szczerbiak

 

Marzec 2023

 

DZIEŃ SPORTU dla kl. 4-8

Kl. 4-8

Ł. Bakun, A.Morawska
– koordynatorzy

P. Strzelczyk,

M.Kwiecińska,

B.Włodarek

 

Kwiecień 2023

 

DZIEŃ AUTYZMU

 

A.Czuba

+ nauczyciele specjaliści

  

Kwiecień 2023

 

WIELKANOC (apel)

 

G. Wiśniewska

A. Styś

K. Makarczyk

Ks. M. Sztreja

 

Kwiecień 2023

 

DZIEŃ ZIEMI (apel)

 

 

Kl. I-III:
J. Gołaszewska, I. Niemyjska

Kl. IV-VIII
S. Żmuda + A. Piotrowska

 

 

Maj  2023

 

ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA (apel)  

 

I. Kurpiewska

A. Kurowicka

 

 

Maj 2023

 

 

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

M. Gańko,

E. Lewandowska

 

Maj 2023

 

 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI PISMA ŚWIĘTEGO-„UWIERZYŁEM SŁOWU”- VI EDYCJA

 

Ks. M. Sztreja

K. Makarczyk

A. Styś

G. Wiśniewska

 

Czerwiec 2023

 

 DZIEŃ DZIECKA

SZKOLNY KONKURS SZANTOWY edycja 2

 

K. Łupiński/G.Berniak
– koordynator

M. Rudzińska (1-3)

+ wychowawcy 1-3 oraz 4-8

 

Czerwiec 2023

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Dyrektor

Wicedyrektorzy

Kl. I-III:

I. Wawrzaszek, I.Niemyjska,

M. Łoś, J.Gołaszewska

E. Lewandowska

 

Kl. IV-VII:

S. Żmuda, M. Kurek,

M. Kwiecińska, B. Włodarek

i wychowawcy klas IV-VII

 

Kl. VIII :

K.Wołowska, A.Jarzębska,

P.Strzelczyk, L.Szlachta,

M.Sobolewska, A. Kurowicka

 

Sztandar:

M. Ligęza,  P.Strzelczyk,

 

 

Sierpień 2023

 

ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ

Dyrektor

Sztandar: P. Strzelczyk

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie zastrzega sobie wprowadzenie zmian do kalendarza imprez szkolnych.