Szkola1

7 – 9 września 2021r. – Zebrania z Rodzicami

WTOREK – 07.09.2021

17.30 – klasy 1 i 4

spotkania w klasach lekcyjnych:

 • klasa 1a – sala 34
 • klasa 1b – sala 128
 • klasa 1c – sala 131
 • klasa 1i – sala 35
 • klasa 4a – sala 208
 • klasa 4b – sala 118
 • klasa 4c – sala 214
 • klasa 4i – sala 8

 

WTOREK – 07.09.2021

18.30 – klasy 6

spotkania w klasach lekcyjnych:

 • klasa 6a – sala 217
 • klasa 6b – sala 209
 • klasa 6i – sala 109

 

ŚRODA – 08.09.2021

17.30 – Oddział „0” i klasy 3

spotkania w klasach lekcyjnych:

 • klasa „0” – sala 10
 • klasa 3a – sala 34
 • klasa 3b – sala 129
 • klasa 3c – sala 126
 • klasa 3i – sala 11

 

ŚRODA – 08.09.2021

18.30 – klasy 2 i 5

spotkania w klasach lekcyjnych:

 • klasa 2a – sala 131
 • klasa 2b – sala 26
 • klasa 2c – sala 128
 • klasa 2i – sala 36
 • klasa 5a – sala 223
 • klasa 5b – sala 222
 • klasa 5c – sala  116
 • klasa 5i – sala 217

 

CZWARTEK – 09.09.2021

17.30 – klasy 7

spotkania w klasach lekcyjnych:

 • klasa 7a – sala 218
 • klasa 7b – sala 109
 • klasa 7c – sala  108
 • klasa 7d – sala  116
 • klasa 7i – sala 114

 

CZWARTEK – 09.09.2021

18.00 – klasy 8

Spotkanie rodziców kl.8 odbędzie się na sali gimnastycznej w sprawie EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, następnie w klasach z wychowawcami:

 • klasa 8a – sala 117
 • klasa 8b – sala 206
 • klasa 8c – sala  216
 • klasa 8i – sala 214

 

Każdego na terenie szkoły obowiązuje:

– dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły lub rękawiczki jednorazowe
– osłona ust i nosa (obowiązkowa maska jednorazowa)
– zachowanie dystansu 1,5m