Flauto 1

Zaproszenie na koncert zespołu muzyki dawnej „Flauto Dolce”

Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie serdecznie zapraszają mieszkańców Wołomina i okolic na koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Flauto Dolce” dnia 9 czerwca 2017 o godzinie 18.00 do sali gimnastycznej szkoły.

Koncert odbywa się dzięki pozyskanym funduszom z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – projekt „Powiew renesansu, czyli koncert zespołu muzyki dawnej”.

Zobacz plakat