Aktualności ZS4

WYTYCZNE – powrót uczniów do szkoły

DROGI RODZICU – STOP !
DO SZKOŁY DZIECI WCHODZĄ SAME

Rodzicu możesz wejść na teren szkoły – 1 opiekun do dziecka, jeśli nie masz objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych:

 • po odbiór dziecka ze świetlicy (wejście główne)
 • po odbiór dziecka z „0” (wejście boczne)
 • w konieczności pilnego odebrania dziecka w czasie zajęć
 • po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, e-mailowym lub przez librusa z nauczycielem lub sekretariatem
 • w innych przypadkach po zgłoszeniu w recepcji szkoły

Telefon do sekretariatu szkoły – 22 776 42 51 wew. 5

Każdego obowiązuje:

 • dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły lub rękawiczki jednorazowe
 • osłona ust i nosa (obowiązkowa maska jednorazowa)
 • zachowanie dystansu 1,5m

Zgodnie z aktualnymi przepisami rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz przestrzeni publicznej.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub w kwarantannie.

 

Każdy uczeń:

 • posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie wymienia się z innymi uczniami,
 • nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek),
 • jest zaopatrzony w kilka masek jednorazowych na wypadek zniszczenia lub zgubienia.

UCZNIOWIE MOGĄ ŚCIĄGNĄĆ MASKI BĘDĄC W SALI LEKCYJNEJ (W ŁAWCE) PODCZAS LEKCJI.

Prosimy Państwa o przestrzeganie powyższych wytycznych w związku z trwającą pandemią.

Usprawni nam to współpracę, uchroni Państwa i pracowników szkoły od nieprzyjemnych i nerwowych sytuacji, a pozwoli sprawne wprowadzanie na terenie szkoły wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, by Państwa dzieci miały zapewnione jak najlepsze warunki.

Z góry dziękujemy.
Dyrekcja SP4