Pobrany Plik 3

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW – opłaty dokonywać można od 1.10.2022r.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 podjęła decyzję o możliwości ubezpieczenia dzieci w firmie GENERALI (bezpieczny.pl).

Ulotki informacyjne z ofertą ubezpieczenia zostaną rozdane wszystkim uczniom przez wychowawców klas – ulotka

Każdy rodzic będzie mógł wybrać wariant ubezpieczenia odpowiedni dla swojego dziecka i ubezpieczyć go indywidualnie od 1.10.2022 r. za pośrednictwem strony internetowej bezpieczny.pl – link do strony

Opłaty za ubezpieczenie dokonują Państwo tylko za pomocą strony, NIE MA MOŻLIWOŚCI wpłaty gotówkowej !

Naszym opiekunem od strony ubezpieczyciela jest p. Krzysztof Ruciński.

W razie jakichkolwiek pytań, problemów związanych z ubezpieczeniem czy rejestracją ucznia należy się kontaktować z panem K. Rucińskim pod nr. tel. 511-416-746 lub poprzez e-mail: krucinski@bezpieczny.pl