Aktualności ZS4

Szkoła zamknięta do 7 czerwca 2020r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie informuje, że na podstawie §18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6. poz. 69. z poźn. zm.), po uzyskaniu zgody Burmistrza Wołomina zawiesza zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze do dnia 07.06. 2020r.

Anna Rakoczy – Dyrektor SP4