Aktualności ZS4

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

HARMONOGRAM – 1 września 2021r. (środa)

 • godz. 8.00 – Msza Święta w Kościele na ul. Kurkowej

 

 • godz. 9.00 – rozpoczęcie dla oddziału „0” w sali 10
 • godz. 9.00 – rozpoczęcie dla klas 1 na sali gimnastycznej
  1a – sala 34
  1b – sala 128
  1c – sala 8
  1i – sala 35
 • godz. 9.00 – rozpoczęcie dla klas 4
  4a – sala 208
  4b – sala 118
  4c – sala 210
  4i – sala 217
 • godz. 9.30 – rozpoczęcie dla klas 8
  8a – sala 117
  8b – sala 206
  8c – sala 216
  8i – sala 214
 • godz. 10.00 – rozpoczęcie dla klas 2
  2a – sala 131
  2b – sala 26
  2c – sala 35
  2i – sala 36
 • godz. 10.00 – rozpoczęcie dla klas 7
  7a – sala 218
  7b – sala 208
  7c – sala 108
  7d – sala 116
  7i – sala 114
 • godz. 10.30 – rozpoczęcie dla klas 6
  6a – 206
  6b – 209
  6i – 109
 • godz. 11.00 – rozpoczęcie dla klas 3
  3a – sala 127
  3b – sala 129
  3c – sala 126
  3i – sala 11
 • godz. 11.00 – rozpoczęcie dla klas 5
  5a – 223
  5b – 222
  5c – 116
  5i – 217

 

Na rozpoczęcie roku szkolnego na teren szkoły może wejść – 1 opiekun do dziecka, jeśli nie ma objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych przestrzegając poniższych zasad.

W budynku szkoły każdą osobę obowiązuje:

 • dezyfekcja rąk przed wejściem do szkoły lub rękawiczki jednorazowe
 • osłona ust i nosa (wskazana maska jednorazowa)
 • zachowanie dystansu 1,5m

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub w kwarantannie.

Każdy uczeń:

 • posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie wymienia się z innymi uczniami,
 • nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek),
 • jest zaopatrzony w kilka masek jednorazowych na wypadek zniszczenia lub zgubienia.

 

Zapisy do świetlicy dla uczniów kl.1-3 – w dniu 1 września 2021 w świetlicy szkolnej (parter przy recepcji)