Przypominamy!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TEAMSÓW

  1. Platforma Teams służy do zajęć online. Jest również komunikatorem między nauczycielami a uczniami.
  2. Zabrania się dopuszczania do korzystania z Teams osób trzecich z wyjątkiem rodziców/opiekunów.
  3. Zabrania się podejmowania działań mogących zakłócić działanie pracy zespołów, rozsyłania masowych wiadomości, wykorzystywania aplikacji Teams, jako prywatnego video komunikatora poza lekcjami online, udostępniania treści objętych prawami autorskimi, udostępniania lub przechowywania treści zabronionych prawem.
  4. Zabrania się nagrywania, udostępniania oraz publikowania obrazu i dźwięku z zajęć prowadzonych przez Teamsa.
  5. Nie wolno zakładać żadnych zespołów. Zespoły zakładają jedynie nauczyciele!
  6. Nie zmieniamy awatarów (zostają inicjały ucznia) i haseł, w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy uczniem a nauczycielem.
  7. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować obniżeniem oceny z zachowania oraz usunięciem ucznia z zespołu (by lekcja mogła odbywać się bez zakłóceń), a uczeń ma obowiązek zapoznać się materiałem dostępnym w dzienniku elektronicznym przerabianym na lekcji on-line we własnym zakresie.

Dyrektor SP4