PP

Pomoc psychologiczna dla uchodźców i osób zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy / Психологічна допомога біженцям та людям, які допомагають Україні

Pomoc psychologiczna dla uchodźców i osób zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną w ramach powiatowego punktu pomocy dla
Uchodźców

Jesteś osobą, która przyjechała do Polski i masz trudności w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Adaptacja jest trudna i mierzysz się z problemem wynikającym z bycia w nowym miejscu – to miejsce jest dla Ciebie.

Zaangażowałeś się w pomoc osobom z Ukrainy i masz trudności w udźwignięciu zobowiązań, których się podjąłeś lub problemy tych osób są dla Ciebie niezrozumiałe-u nas uzyskasz wsparcie.

Rejestracja wizyt pod numerem telefonu:
797 184 419 lub e-mailowo:
punkt.pomoc@pcprwolomin.pl

Punkt pomocy
Powiatowe Centrum Kultury
„Fabryczka”
Ul. Orwida 20
05-200 Wołomin

Wsparcie udzielane dzięki środkom Powiatu Wołomińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

 

Психологічна допомога біженцям та людям, які допомагають Україні

Ми пропонуємо безкоштовну психологічну допомогу в рамках повітового центру
допомоги біженцям

Ви людина, яка приїхала до Польщі і вам важко знайти себе в новій реальності. Адаптація
складна і ви стикаєтеся з проблемою перебування на новому місці – це місце для Bас.

Ви долучилися до допомоги людям з України і вам важко виконати взяті на себе зобов’язання або проблеми цих людей для вас незрозумілі – ви отримаєте підтримку від нас.

Реєстрація відвідувань за телефоном: 797 184 419
або електронною поштою: punkt.pomoc@pcprwolomin.pl

Довідковий пункт Повітовий
(Районний ) Центр Kультури
«Фабричка»
вул. Орвіда 20
05-200 Воломін

Підтримка надається за рахунок коштів Воломінського повіту та Повітового Центру Підтримки Сім’ї у Воломині.