Nauka zdalna przedłużona do 18 kwietnia 2021r. dla wszystkich uczniów

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Ze względu na utrzymanie obowiązujących obostrzeń zostaje przedłużone do 18 kwietnia 2021r. nauczanie w trybie zdalnym dla uczniów wszystkich klas 0-8 naszej szkoły.

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła na wniosek rodzica (opiekuna) zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

druk wniosku do pobrania WNIOSEK O OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ

WSZYSTKIE DZIECI pracują z domu, łącząc się z nauczycielami przez TEAMSA
zgodnie z planem lekcji.

Rodzice uczniów z kl. 1-3 oraz 4-8, którzy z różnych przyczyn mają trudności z połączeniem – nie mający dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego odbierają z portierni – po ustaleniu terminu z nauczycielem (wychowawcą)  przez librusa lub telefonicznie  – przygotowane materiały (karty pracy) do pracy samodzielnej w domu.

Wszystkie zajęcia specjalistyczne INDYWIDUALNE i GRUPOWE od 22 marca 2021r. na terenie szkoły są zawieszone do odwołania.

Zajęcia rewalidacji będą realizowane zdalnie (po ustaleniu terminu z nauczycielem).

Informację o zmianach w wytycznych, będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.

Dyrekcja SP4