Aktualności ZS4

NAUCZANIE ZDALNE

Wszystkie informacje dotyczące kształcenia na odległość oraz dokładny terminarz planowanych zajęć – publikowane są w dzienniku elektronicznym Librus.

Materiały do pobrania do pracy zdalnej oraz materiały z lekcji prowadzonych on-line w Teamsach – dostępne są w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce „zadania domowe”.

Nauczanie zdalne w klasach 1-3 od 9 listopada 2020r.

Nauczanie zdalne w klasach 4-8 od 26 października 2020r.

 

Dyrekcja SP4