Aktualności ZS4

Mamy nowego dyrektora szkoły

Dnia 28 czerwca 2013 burmistrz Wołomina pan Ryszard Madziar oraz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu  i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie – pani Liliana Zientecka przedstawili gronu pedagogicznemu i pracownikom Zespołu Szkół nr 4 w Wołominie nową panią dyrektor
Annę Rakoczy, która obejmie swoje stanowisko z dniem 1 lipca 2013 roku.

Burmistrz podziękował pani Małgorzacie Posmyk za dotychczasową pracę oraz życzył nowowybranej dyrektor wielu sukcesów.

Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły serdecznie podziękowali za siedmioletnie przewodnictwo szkole pani Małgorzacie Posmyk i bukietem kwiatów przywitali nową panią dyrektor – Annę Rakoczy.