Lista uczniów przyjętych do „zerówki”

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę kandydatów przyjętych do „zerówki” w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie na rok szkolny 2021/2022.

Lista uczniów przyjętych do „zerówki”

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów oddziału przedszkolnego odbędzie się w sali nr 10 dnia 1 września 2021r. (środa) o godz. 9.00 – wejście do szkoły drzwiami bocznymi od strony parkingu.

Na rozpoczęcie roku szkolnego na teren szkoły może wejść – 1 opiekun do dziecka, jeśli nie ma objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych przestrzegając poniższych zasad.

W budynku szkoły każdą osobę obowiązuje:

  • dezyfekcja rąk przed wejściem do szkoły lub rękawiczki jednorazowe
  • osłona ust i nosa (wskazana maska jednorazowa)
  • zachowanie dystansu 1,5m

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub w kwarantannie.

Każdy uczeń:

  • posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie wymienia się z innymi uczniami,
  • nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek),
  • jest zaopatrzony w kilka masek jednorazowych na wypadek zniszczenia lub zgubienia.