Konkurs SKO – test elektroniczny

1.
Test będzie udostępniony od 19.04.2021 r. do 25.04.2021. na Librusie w Informacjach.
W Teście mogą wziąć udział wszystkie dzieci z naszej  szkoły,
które na dzień rozpoczęcia Testu nie ukończyły 13. roku życia.

2.
Test składał się będzie  z 10 pytań.
Tylko 1 z odpowiedzi podanych przy każdym z pytań jest poprawna.
Zaliczenie Testu wymaga udzielenia poprawnej odpowiedzi na minimum 7 z 10 pytań.

Test można rozwiązać więcej niż jeden raz.

Zachęcam wszystkich uczniów, którzy nie skończyli 13-lat do udziału w tym teście.

Dzięki Wam szkoła może wygrać. Liczę na Was.

Opiekun szkolny SKO – Monika Rudzińska