Unnamed 3

KONIEC NAUCZANIA ZDALNEGO

Drodzy Uczniowie,

od 31 maja 2021r. (poniedziałek) uczniowie wszystkich klas wracają do nauki na terenie szkoły.

 

UCZNIOWIE uczą się zgodnie z obowiązującym planem lekcji i w przydzielonych salach.

ZAKAZANE JEST GROMADZENIE SIĘ UCZNIÓW NA KORYTARZACH SZKOLNYCH W DUŻYCH GRUPACH Z UCZNIAMI INNYCH KLAS.

Salę mogą opuścić uczniowie (wskazane jest pojedynczo lub w małych 2-3 osobowych grupkach) tylko w masce w celu:

 • skorzystania z toalety,
 • wyjścia do pielęgniarki,
 • wyjścia na obiad,
 • wyjścia do domu w przypadku zwolnienia z zajęć przez rodzica,
 • wyjścia do szatni po zakończonych lekcjach.

 

Każdego obowiązuje:

 • dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły lub rękawiczki jednorazowe
 • osłona ust i nosa (obowiązkowa maska jednorazowa)
 • zachowanie dystansu 1,5m

Zgodnie z aktualnymi przepisami rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz przestrzeni publicznej.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub w kwarantannie.

 

Każdy uczeń:

 • posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie wymienia się z innymi uczniami,
 • nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek),
 • jest zaopatrzony w kilka masek jednorazowych na wypadek zniszczenia lub zgubienia.

UCZNIOWIE MOGĄ ŚCIĄGNĄĆ MASKI BĘDĄC W SALI LEKCYJNEJ (W ŁAWCE) PODCZAS LEKCJI.

 

Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych w związku z trwającą pandemią.

Usprawni nam to współpracę, uchroni Państwa i pracowników szkoły od nieprzyjemnych i nerwowych sytuacji, a pozwoli sprawne wprowadzanie na terenie szkoły wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, by wszyscy mieli zapewnione jak najlepsze warunki nauki i pracy.

Z góry dziękujemy.
Dyrekcja SP4