Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie,

W związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej od piątku, tj. 20 marca 2020 roku, aż do odwołania stanu epidemii w Polsce:

na okres od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku szkoła nadal pozostaje zamknięta.

  • Nauka, jak dotychczas odbywać się będzie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
  • Podczas nauki zdalnej nauczyciele będą realizować podstawy programowe i oceniać postępy w nauce.

Nastał dla wszystkich trudny czas.

Borykamy się nadal ze zwykłymi trudami życia codziennego, pracą zawodową, zorganizowaniem opieki nad dziećmi, pomocą im w nauce, a to wszystko dodatkowo spotęgowała epidemia, która zdezorganizowała wszystkim życie.

Tym bardziej, jako „Czwórkowa Rodzina” musimy trzymać się razem. Wymaga to od nas wszystkich wzajemnej wyrozumiałości, cierpliwości i dobrej komunikacji.

Jako dyrektor zapewniam, że nic dla nas tak się nie liczy jak życie, zdrowie, bezpieczeństwo i dobro Państwa dzieci. Wszystkie inne trudności są do pokonania.

Anna Rakoczy – Dyrektor Szkoły