Terminarz spotkań z Rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

  • Oddziały Przedszkolne:
  • Szkoła Podstawowa: klasy I-III  i 4 – 8 
7-9.10.2021   zebranie
26-28.10.2021   zebranie
11-13.01.2022   zebranie podsumowujące I półrocze
5-7.04.2022   zebranie
9.05.2022   dzień otwarty- dla rodziców uczniów z zagrożeniem oceną niedostateczną
26-27.05.2022   zebranie – informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku

ważne_03b

Wystawienie ocen za I półrocze:
Przewidywane oceny niedostateczne – do 13 grudnia 2021r. (poniedziałek)
oceny za I półrocze – do 5 stycznia 2022 r. ( środa)

Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego:
przewidywane oceny niedostateczne – do 06.05.2022 r. (piątek)
oceny przewidywane- do 23 maja 2022r. (poniedziałek)
oceny końcoworoczne – do 10 czerwca 2022 r. (piątek)

Rada klasyfikacyjna na I półrocze – 10 stycznia 2022r. (poniedziałek)
Rada klasyfikacyjna roczna – 15 czerwca 2022 r. (środa)

Dyrektor SP4 zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w czasie trwania roku szkolnego.