Terminarz spotkań z Rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

 • Oddziały Przedszkolne:
  „O”a – godz. 17:30
 • Szkoła Podstawowa:
  klasy I-III  i 4 – 5  – godz.18:30
  klasy 6 – 8 – godz. 17:30
 • Gimnazjum:
  klasy III – godz. 17:30
6.09.2018   zebranie
11.10.2018
18.10.2018
  zebranie – kl. „O” i I-III SP
zebranie – kl. 4-8 SP i III Gim
13.12.2018   zebranie
24.01.2019   zebranie – podsumowanie I półrocza nauki
28.03.2019   zebranie
16.05.2019   dzień otwarty – przewidywane oceny niedostateczne
30.05.2019   zebranie – oceny przewidywane na zakończenie roku szkolnego

ważne_03b

Wystawienie ocen za I półrocze:
Przewidywane oceny niedostateczne – do 12 grudnia 2018r. (środa)
oceny za I półrocze – do 18 stycznia 2019 r. ( piątek)

Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego:
przewidywane oceny niedostateczne – do 15.05.2019 r. (środa)
oceny przewidywane- do 28 maja 2019r. (wtorek)
oceny końcoworoczne – do 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

Rada klasyfikacyjna na I półrocze – 20 stycznia 2019r. (środa)
Rada klasyfikacyjna roczna – 12 czerwca 2019 r. (środa)

Dyrektor SP4 zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w czasie trwania roku szkolnego.