Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/22

Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie.

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski). Rada Rodziców działa w oparciu o przepisy prawa (ustawa Prawo oświatowe, ustawa Karta Nauczyciela, rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, Statut Szkoły oraz Regulamin działalności Rady Rodziców). Nie jest „nieformalnym kółkiem znajomych”.

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców.
Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Serdecznie prosimy o wsparcie i proszę pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.
Warto o tym pamiętać!!!

Składka w roku szkolnym na Radę Rodziców – wpłata dobrowolna – wynosi:

 • 40,00 zł. wpłata za jedno dziecko w szkole
 • 50,00 zł. wpłata za dwoje dzieci w szkole
 • 60,00 zł. wpłata za troje dzieci w szkole

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

 • Beata Gajewska – przewodniczący
 • Agnieszka Pest – v-ce przewodniczący
 • Konrad Dąbrowski – sekretarz
 • Małgorzata Stryińska – skarbnik
 • Jacek Banaszek – członek

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2021/2022::

 • Justyna Król – przewodniczący
 • Anna Staśkiewicz – członek
 • Anna Grabska – członek

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

PKO BP 54 1020 1042 0000 8902 0298 3278

Składki na fundusz Rady Rodziców mogą być przekazywane na powyższy rachunek z dopiskiem:
składka RR, „Nazwisko, imię dziecka”, klasa.

W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej dzieci proszę o wpisanie wszystkich dzieci. Składka zostanie podzielona równo między wszystkie klasy.

Szanowni Rodzice do kontaktu z nami Rada Rodziców udostępnia Państwu adres e-mail:

radarodzicowwsp4@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców

Sprawozdanie z działalności RR w roku 2020/2021

 

Informacja o ubezpieczeniu dzieci w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/22 w zakresie ubezpieczenia uczniów będzie nas obsługiwała grupa ubezpieczeniowa InteRisk.

Dostępne warianty  do wyboru przez rodzica:

– 35 zł na sumę ubezpieczania 30000 zł;

– 43 zł na sumę ubezpieczania 50000 zł;

– 57 zł na sumę ubezpieczania 70000 zł

Ulotka informacyjna – pobierz

Po wybraniu wariantu wpłat należy dokonać u wychowawcy klasy do 15 października.