Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

kalendarz

Lp    Wydarzenie   Data
1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno
– wychowawczych
  1 września 2021r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021r.
3.  Ferie zimowe:  31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 
4.  Wiosenna przerwa świąteczna 14  – 19 kwietnia 2022 r.

 

5. Egzamin ósmoklasisty   24 – 26 maja 2022r.
 język polski, godz. 9.00  – 24 maja 2022 r. (wtorek)
 matematyka, godz. 9.00  – 25 maja 2022 r. (środa)
 język obcy, godz. 9.00  – 26 maja 2022 r. (czwartek)

 

6. Egzamin ósmoklasisty – terminy dodatkowe 24 – 26 czerwca 2022r.
 język polski, godz. 9.00 – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
 matematyka, godz. 9.00 – 14 czerwca 2022 r. (wtorek)
 język obcy, godz. 9.00 – 15 czerwca 2022 r. (środa)

 

7.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych:
 12 listopada 2021r. (piątek)

17 listopada 2021r. (środa – święto szkoły)

7 styczeń 2022r. (piątek)

2 maja 2022r. (poniedziałek)

24 maja 2022r. (wtorek -egzamin)

25 maja 2022r. (środa -egzamin)

26 maja 2022r. (czwartek -egzamin)

17 czerwca 2022r. (piątek)

8.  Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
24 czerwca 2022 r.
9.  Ferie letnie  25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.