Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

kalendarz

 

Lp

   Wydarzenie   Data

1.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno
– wychowawczych
  3 września 2018r.

2.

 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018r.

3.

 Ferie zimowe:  28 stycznia – 10 lutego 2019r.

4.

 Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019r.

5.

Egzamin gimnazjalny  10-12 kwietnia 2019r.

6.

 – część humanistyczna:

  •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, godz. 9.00
  • z zakresu języka polskiego, godz. 11.00
 10 kwietnia 2019r. (środa)
 – część matematyczno – przyrodnicza:

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych, godz. 9.00
  • z zakresu matematyki, godz. 11.00
 11 kwietnia 2019r. (czwartek)
 – część z języka obcego nowożytnego

  • na poziomie podstawowym, godz. 9.00
  • na poziomie rozszerzonym, godz. 11.00
 12 kwietnia 2019r. (piątek)

7.

Egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019r.

8.

 język polski, godz. 9.00 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)
 matematyka, godz. 9.00 16 kwietnia 2019r. (wtorek)
 język obcy, godz. 9.00 17 kwietnia 2019r. (środa)
 …

9.

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych:
 Zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez CKE
10-12 kwietnia 2019r.
15-17 kwietnia 2019r.
 2 listopada 2018r. (piątek)
 2 maja 2019r. (czwartek)

10.

 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
 21 czerwca 2019r.

11.

 Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.