Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020:

kalendarz

 

Lp    Wydarzenie   Data
1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno
– wychowawczych
  2 września 2019r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2019r.
3.  Ferie zimowe:  10 – 23 lutego 2020r.
4.  Wiosenna przerwa świąteczna  9 -14 kwietnia 2020r.

 

5. Egzamin ósmoklasisty   21 – 23 kwietnia 2020r.
 język polski, godz. 9.00  – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
 matematyka, godz. 9.00  – 22 kwietnia 2020 r. (środa)
 język obcy, godz. 9.00  – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

 

6. Egzamin ósmoklasisty – terminy dodatkowe   1 – 3 czerwca 2020r.
 język polski, godz. 9.00  – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
 matematyka, godz. 9.00  – 2 czerwca 2020 r. (wtorek)
 język obcy, godz. 9.00  – 3 czerwca 2020 r. (środa)

 

7.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych:
 Zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez CKE
8.  Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
 26 czerwca 2020r.
9.  Ferie letnie  27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.