Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021:

kalendarz

 

Lp    Wydarzenie   Data
1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno
– wychowawczych
  1 września 2020r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2020r.
3.  Ferie zimowe:  18 – 31 stycznia 2021r.
4.  Wiosenna przerwa świąteczna  1 -6 kwietnia 2021r.

 

5. Egzamin ósmoklasisty   25 – 27 maja 2021r.
 język polski, godz. 9.00  – 25 maja 2021 r. (wtorek)
 matematyka, godz. 9.00  – 26 maja 2021 r. (środa)
 język obcy, godz. 9.00  – 27 maja 2021 r. (czwartek)

 

6. Egzamin ósmoklasisty – terminy dodatkowe
 język polski, godz. 9.00
 matematyka, godz. 9.00
 język obcy, godz. 9.00

 

7.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych:
 4 stycznia 2021r. (poniedziałek)

5 stycznia 2021r. (wtorek)

25 maja 2021r. (wtorek -egzamin)

26 maja 2021r. (środa -egzamin)

27 maja 2021r. (czwartek -egzamin)

4 czerwca 2021r. (piątek)

8.  Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
 25 czerwca 2021r.
9.  Ferie letnie  26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.