Woda

Gratulujemy wyróżnień w konkursie plastycznym!

Burmistrz Wołomina i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłosili konkurs plastyczny pt. „Woda to skarb” w związku ze Światowym Dniem Wody 22 marca.

Zadanie polegało na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej hasło konkursowe – na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi oraz konieczności podejmowania działań w zakresie oszczędzania wody. Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wołomin, kształtowanie postaw proekologicznych i budzenie świadomości osobistego wpływu na zmiany w środowisku.

Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy wzięli w nim udział.

Wyróżnienia zdobyły:
W kategorii A:

  • Małgorzata Rokicka kl.2a

W kategorii B:

  • Kinga Wesołowska kl. 5i

  • Aleksandra Słowikowska kl. 6a

Zwycięzcom gratulujemy!